Dokazi o obaveznosti iz Kur'ana i Sunneta?

Odgovor:

„O vjernici, udjeljujte od lijepih stvari koje stječete i od onoga što vam Mi iz zemlje dajemo, ne izdvajajte ono što ne vrijedi da biste to udijelili – kada ni vi sami to ne biste primili, osim zatvorenih očiju. I znajte da Allah nije ni o kome ovisan i da je hvale dostojan“ ( El-Bekare, 267)

 „On je Taj Koji stvara vinograde, poduprte i nepoduprte, i palme i usjeve različita okusa, i masline i šipke, slične i različite; jedite plodove njihove kad plod dadnu, i podajte na dan žetve i berbe ono na što drugi pravo imaju, i ne rasipajte, jer On ne voli rasipnike.“ (El-En'am, 141)  Ulema je saglasna o tome da se riječi „udjeljujte“ u prvom ajetu, i riječ „pravo“ u drugom ajetu odnose na zekat.

Ibn Omer prenosi da je Vjerovjesnik a.s. rekao:“ Na ono što se napaja kišom, iz izvora ili samonapajanjem preko korijenja, izdvaja se desetina, a na ono što što se napaja vještačkim zalijevanjem daje se pola desetine“. (prenose ga autori svih Šest zbirki hadisa osim Muslima)