Pitanje:

Ja sam počeo uplaćivati zekat, ali mislim da sam računao 2.5% od iznosa koji sam trenutno imao, a ne na iznos koji je pregodinio. Kada budem uplaćivao za ovu godinu, da li da se orjentišem po stanju na računu iz istog perioda prošle godine, ili da računam iznos zekata na osnovu trenutnog stanja na računu?

Odgovor:

Kada budete obračunavali zekjat ove godine, trebate uzeti u obzir stanje koje trenutno imate na Vašem računu, ukoliko Vaša imovina dostiže vrijednost nisaba, bez obzira što ste neke iznose pridodavali tokom zekjatske godine. Tako je lakše obračunavati zekjat, makar cijeli iznos ne bio u posjedu cijelu godinu. Bitno je posjedovanje nisaba na početku i na kraju zekjatske godine. Prema tome, zekjatska imovina na koju ste prošle godine obračunavali zekjat ulazi u obračun zekjata ove i svih narednih godina, sve dok je ta imovina u Vašem posjedu.