Pitanje:

Imam par pitanja u vezi obračuna zekata na dionice. Iznosi koji spominjem su radi ilustracije kretanja nivoa cijena i dividendi, radi Vašeg lakšeg razumijevanja. Bitne su mi samo smjernice u obračunu, tj. odgovori na pitanja – a ja ću računati.

Prvi primjer:

Osoba je u januaru 2016. kupila dionice sa namjerom dugoročnog držanja i ostvarenja godišnje dividende. Vrijednost dionica je viša od iznosa nisaba.

Tok dividendi je kako slijedi: juli 2016. npr. 200 KM, juli 2017. npr. 150 KM, juli 2018. npr. 300 KM. Kad će se platiti zekat na ove dividende: odmah po primitku, ili nakon što protekne godina dana od primitka, ili npr. respektujući običaj osobe da obračunava i plaća zekat za vrijeme ramazana (to je kod nas najčešći slučaj)? Šta ako se te dividende odmah potroše ili reinvestiraju kupovinom novih dionica, mora li se na te dividende i tada platiti zekat?

– Šta ako je vrijednost dionica niža od iznosa nisaba? Plaća li se tada zekat na dividendu?

– Plaća li se zekat na porast vrijednosti dionica? Na zekat kalkulatoru zekat.ba sam vidio da se to tretira isto kao i zarada od dividendi, ali mi je to malo nelogično.

– 2019. godine dionice na kraju prodate i ostvaren određeni profit, npr. 3000KM. Kako se tretira taj profit?

Drugi primjer:

U januaru uložen određeni iznos (npr. 7000KM) u dionice s namjerom trgovanja na berzi. U aprilu (2019) dividenda 300KM. U maju (ramazan 2019.) osoba inače obračunava i plaća zekat, prosječna vrijednost dionica prilikom obračuna u maju 7500KM. U aprilu 50% kupljenih dionica prodato za 4000 KM, preostala polovina zadržana.

– Kako i kada će ova osoba obračunati i platiti zekat? Hoće li čekati godinu dana ili će računati onako kako inače računa (ramazan – maj). Kakav je tretman ove dobiti iz aprila?

Odgovor:

Prije odgovora na pojedinačne primjere, općenito, kod zekata na dionice vodi se računa o tome da li su dionice kupljene, pribavljene… s namjerom ostvarenja dividende ili trgovanja dionicama. Ako su pribavljene s ciljem trgovanja, tertiraju se kao trgovačka roba i zekat se daje na ukupnu vrijednost dionica i dividende ukoliko ispunjavaju uvjet nisaba. Ukoliko je namjera ostvarenje dividende, postoje dva osnovna mišljenja o načinu davanja zekata na njih: 1. većinsko je mišljenje da se ostvarena dividenda pridodaje postojećoj imovini u novcu i zlatu, te se na godišnjem nivou izdvaja 2,5 % ukupne vrijednosti, bez obzira da li dividenda i dionice dostizale nisab ili ne. Njihova vrijednost upotpunjuje nisab u novčanoj vrijednosti. Prema drugom mišljenju, koga zastupa i šejh Jusuf El-Karedavi, zekat na dividendu se daje odmah po preuzimanju i to u iznosu od 10 %, analogno zekatu na poljoprivredne proizvode.

Odgovor na primjere:

Prvi primjer:

Na ostvareni prihod od dionica na godišnjem nivou treba dati zekat od 2,5% zajedno sa zekatom na ostalu imovinu u novcu ukoliko ukupna vrijednost te imovine (novac, zlato, srebro, vrijednosni papiri, dividenda) dostiže nisab na kraju zekatske godine (mjesec ramazan, npr.). Ono što se potroši tokom zekatske godine, ne ulazi u konačan obračun zekata, kao ni reinvestirani dio, osim ako se to ne čini s namjerom izbjegavanja zekata. Ako se prihvati ovo mišljenje, onda dividenda podliježe zekatu, bez obzira na to što vrijednost dionica ne dostiže nisab, budući da se pridodaje ostaloj imovini u upotpunjenju nisaba. Ako se radi o dionicama radi trgovine, onda je dostizanje vrijednosti nisaba uvjet obaveznosti zekata. Također, u ovom slučaju porast vrijednosti dionica se uzima u obzir prilikom obračuna zekata. Ako se radi o dionicama čija je svrha ostvarenje dividende, porast vrijednosti će se izraziti kroz povećanu dividendu na koju se daje zekat. Profit od prodatih dionica pridodaje se ostaloj novčanoj imovini i na karaju zekatske godine zekat se daje na cjelokupnu posjedovanu vrijednost te vrste imovine.

Drugi primjer:

Ako obaveznik zekat obračunava u maju (tj. tokom mjeseca ramazana 2019.), u spomenutom slučaju će zekat dati na trenutnu vrijednost dionica od 7 500 KM, bez obzira na vrijeme kada ih je osoba kupila, zato što je novac, na koji bi inače dala zekat u spomenuto vrijeme (jer ispunjava nisab), transformisala u dionice, ili trgovačku robu tokom same zekatske godine i tu se ništa suštinski nije promijenilo. To što se dešava s dionicama (prodaja, dobit…) nakon obračuna zekata u mjesecu ramazanu, uzima se u obzir (obračun) za novu zekatsku godinu.