Koliki je nisab za poljoprivredne proizvode?

Odgovor:

Kod Ebu Hanife nema nisaba, dok većina islamskih pravnika uzima količinu od pet veseka. Ta količina odgovara otprilike iznosu od 653 kg. Pomirljivo mišljenje bi bilo da onaj ko ima količinu veću od 653 kg ima obavezu da izdvoji zekat, dok onaj ko ima manju količinu od pomenute, može to učiniti dobrovoljno.