Uz konsultacije sa Fetva eminom važeći nisab za mjesec safer je isti kao i u prethodnom tromjesečju, a za rebiu-l-evvel, rebiu-l-ahir i džumade-l-ula će biti objavljen nisab nakon sjednice Vijeća muftija