Pitanje:

Esselamu alejkum!

Imam otvoren dječiji štedni račun u jednoj od EU zemalja. Mjesečno, nekad sedmično prebacujem novac na taj račun zavisno od mogućnosti. Pristup ovom novcu će biti moguć nakon što djete napuni 18 godina. Da li moramo izdvajati zekat na ovaj novac odmah nakon što iznos koji se nalazi na dječijem računu dostigne nisab, ili će se zekat izdvojiti kada djete napuni 18 godina tj. nakon što budemo imali pristup tom novcu?

Odgovor:

Prema propisu u našem mezhebu, nema obaveze izdvajanja zekata iz dječije imovine sve dok djeca ne dostignu punoljetnost i sama budu sposobna izvršavati ovu obavezu, analogno obavezi klanjanja namaza. Obaveza izvršavanja vjerskih dužnosti (namaz, zekat, post…) nastupa sa fizičkim punoljetstvom (pojava menstruacije kod djevojčica, odnosno polucije kod dječaka, a najdalje do 15. godine života). Prema tome, dijete kada postane šerijatski punoljetno, dužno je izdvajati zekat ukoliko posjeduje vlastitu imovinu koja ispunjava uvjete obaveznosti zekata. Međutim, ukoliko taj novac smatrate svojim, i namjeravate ga kasnije koristiti za svoje potrebe, uključujući i potrebu/obavezu finansiranja dječijih potreba, odnosno ako koristite novi (dječiji) račun za disperziju svoje ušteđevine, onda to potpada pod načelo „djela se prema namjeri vrjednuju“, što znači da tu ušteđevinu trebate pridodati ostaloj svojoj imovini, pa ako ispunjava uvjete obaveznosti zekat, dužni ste ga izdvojiti na godišnjem nivou. Dakle, spomenuti postupak (otvaranje dječijeg računa) ne smije biti motiviran izbjegavanjem obaveze izdvajanja zekata iz te ušteđevine.