Pitanje:

Esselamu alejkum!

Pretpošle godine sam posjedovao trgovačku robu koja je premašila vrijednost nisaba, i na istu sam platio zekat u visini od 2,5 %. Prošle godine istu robu nisam prodao i još je u mom posjedu pa vas pitam da li trebam ponovo platiti zekat na istu robu i ove godine? 

Odgovor: 

Esselamu alejkum!

Kao i u slučaju novca, zlata i srebra, i trgovačka roba podliježe obračunu zekjata svake godine, bez obzira što se na istu imovinu obračunavao zekjat i prethodnih godina, ako su ispunjeni uvjeti obaveznosti (nisab i dr.).