Na Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću, u četvrtak, 18. marta 2021. godine, održan je seminar o zekatu pod nazivom: „Metode pristupa rada sa vlasnicima privrednih subjekata kod izvršavanja obaveza zekata“.

U prisustvu muftije bihaćkog hafiza Mehmed-ef. Kudića, dekana Islamskog pedagoškog fakulteta prof. dr. Hajrudina Hodžića, glavnih imama i imama sa područja cijelog Muftijstva bihaćkog, seminar su održalli Vehid-ef. Arnaut, rukovodilac Ureda za zekat Islamske zajednice u BiH i Haris-ef. Mustajbašić, glavni imam Medžlisa IZ Zvornik. Moderator ovog seminara je bio mr. Haris-ef. Veladžić, rukovodilac Službe za vjerske poslove i obrazovanje Muftijstva bihaćkog.

„Zekat je jedan važan Božiji farz i stroga obaveza za sve imućne muslimane. Jusuf, a.s., je bio „hafiiz“ i „alim“. Bio je čuvaran, odgovoran prema javnom novcu i imovini i bio je znalac i imao je znanje kako i na koji način pomoći zajednici oslanjajući se na potencijale koje je posjedovao. Mi u Islamskoj zajednici moramo motivisati ljude da spoznaju smisao onoga što se od njih traži, pa i u kontekstu zekata. Važno nam je da kroz poštivanja Božijih naredbi i izvršavanja istih zaštitimo sebe, svoje porodice i cijelu zajednicu od svega onoga što je ružno i loše.“ – naglasio je u svom obraćanju muftija bihaćki hafiz Mehmed-ef. Kudić.

Rukovodilac Ureda za zekat je govorio o važnosti sistemskog pristupa pitanju zekata, te je istakao neke statističke podatke kada je u pitanju prikupljanje zekata i njegova distribucija.

“Naša je obaveza da ljudima objasnimo šta je to zekat, a šta dobrovoljni prilog ili sadaka. Stavili smo sebi u obavezu da nađemo načina  kako i na koji način što bolje i kvalitetnije predstavimo značaj zekata i obaveznicima zekata ukažemo na propise i vrijednost tog čina. Mi u Uredu za zekat intenzivno radimo da napravimo registre i pomognemo našim džematlijama, privatnim licima i privrednim subjektima, da svoju obavezu prema Bogu i prema zajednici na ispravan i kvalitetan način realizuju. ” – istakao je Vehid-ef. Arnaut.

Haris-ef. Mustajbašić je prenio neka svoja iskustva kroz marketing i promidžbu vrijednosti za koje se zalažemo.

„Nema razlike između namaza i zekata u nivou obaveze. Kada bi nekoga vidjeli da klanja suprotno od kible, vjerujem da bi svi mi opomenuli čovjeka da se treba okrenuti prema kibli, tako je i kad su u pitanju propisi zekata. Neophodno je ovom farzu pristupiti sa dubokim ubjeđenjem u ono što govorimo. Moramo iskoristiti savremene metode u marketingu kako bi naše ljude uspješno motivisali da budu dobri ljudi, dobri vjernici i da svoje obaveze prema Bogu, prema porodici i prema zajednici izvršavaju na pravi način. Ne smijemo se prema ljudima odnositi kao prema predmetima, već prema ljudima koji imaju dušu, emocije i brojne potrebe i trebamo im pomoći da pronađu najdragocjenjije što imaju kod sebe i usmjeravati njihove potencijale da služe zajednici.“ – rekao je Haris-ef. Mustajbašić.

On je također kroz primjer Medžlisa IZ Zvornik predstavio brojne aktivnosti, planove rada i načine na koji ovaj medžlis realizira brojne projekte od značaja za cijelu zajednicu, a koji su primjenljivi na mnoge druge sredine, pogotovo što je ovaj medžlis većinski povratnički i veliki dio ovog medžlisa se nalazi na teritoriji entiteta RS.