Bihaćko muftijstvo proteklih dana je bilo domaćin seminarima koje je organizirao Ured za zekat u saradnji sa Muftijstvom bihaćkim.

Seminar je održan u sedam gradova za sve imame sa ovog muftijstva. Predavač na ovom seminaru su bili muftija bihaćki hafiz Mehmed-ef. Kudić, Vehid-ef. Arnaut, šef Ureda za zekat i mr. Haris-ef. Veladžić, rukovodilac Službe za vjerske poslove i obrazovanje Muftijstva bihaćkog.

„Imam u svom radu izvršava brojne uloge i širi pozitivnu energiju među ljudima. Imam je osoba koja bi trebala da bude najljepši uzor, da ima naučne reference, da se koristi savremenim metodama, da koristi iskustva svojih prethodnika i da mudrost bude njegova životna vodilja. Ovo su Kur'anske preporuke 125 ajeta sure En-Nahl. Mi izuzetno poštujemo ono što imami rade na terenu i nastojimo iskoristiti svaku priliku da imamima damo do znanja da cijenimo njihov trud i zalaganje. Tamo gdje imam radi, gdje se trudi i gdje ispunjava svoj emanet, tamo su svi segmenti vjere na dobrim osnovama, pa i svijest o važnosti izdvajanja zekata kao Božijeg farza.“ – rekao je muftija Kudić.

Muftija je skrenuo pažnju da je prilikom promocije bilo kakve ideje neophodno da imam svoj posao doživi kao misiju i da djeluje mudro, pametno i odmjereno. 

„Ono što bih u ovom kontekstu želio posebno istaći jeste da imam mora znati da je njegova priča plodonosna ako je njegova komunikacija sa džematlijama pozitivna i na zdravim osnovama. Također, vaše kvalitetne programe  trebate kvalitetno i publicirati kako bi ljudi shvatili smisao toga što radite i podržali vas u onome što činite. I ono što je proizvod toga svega jeste da nakon izvjesnog vremena, svojim očima vidite generacije koji slijede i praktikuju ono što ste ih podučili. To je smisao kompletnog našeg djelovanja u Islamskoj zajednici.“ – istakao je muftija Kudić.

Rukovodilac Ureda za Zekat Vehid-ef. Arnaut je na samom početku predstavio rad Ureda za zekat, a zatim na veoma upečatljiv i posebno dojmljiv način govorio o Zekatu sa teološkog aspekta, o prikupljanju zekata u Bejtu-l-mal i o rashodima iz bejtu-l-mala, kao zajedničkog fonda u koji se slivaju sredstva od zekata i sadekatu-l-fitra i iz kojeg se po različitim osnovama dijele ta sredstva.

„Ovih dana realiziramo krug seminara za imame bihaćkog muftijstva, a cilj ovih seminara je upoznavanje sa Uredom za zekat i bejtu-l-malom. Svrha ovakvih seminara je prije svega da imamima približimo pitanje bejtu-l-mala, njegovog razumijevanja i načina koncpepcije organiziranosti na nivou Islamske zajednice. S ciljem osnaživanja njih u njihovoj misiji i promoviranja zekata kao islamske obaveze i islamskog šarta. Želimo našim imami pomoći da sve eventualne dileme, koje su proizvod stalne diskusije u javnosti na ovu temu, otklonimo i ponudimo im kvalitetne i tačne informacije o ovom pitanju.“ – ističe ef. Arnaut.

Vehid-ef. Arnaut je istakao da većina imama zna i razumije koncpepciju bejtu-l-mala, ali da se ovaj koncept treba više i efektivnije predstavljati našim džematlijama koji zbog povjerenja, ne toliko zbog ubijeđenosti ili razumijevanja, svoja zekatska sredstva ulažu u bejtu-l-mal Islamske zajednice. Posebno je skrenuo pažnju na važnost publikacije raspodjele sredstava iz bejtu-l-mala zašto se često nedovoljno posveti pažnja.

„Putem ovakvih seminara želimo ponuditi imamima informaciju više o rashodima iz bejtu-l-mala, jer najčešće se javljaju dileme kod imama i kod naših džematlija jer ne znaju dovoljno kroz kakve sve fondove se rashoduju sredstva iz bejtu-l-mala. Isto tako, od neizmjerne važnosti ovakvih susreta su razgovori sa imamima i bilježenje njihovih prijedloga, sugestija i kritika, što će svakako pomoći i Uredu za zekat da usmjeri kreiranje svojih javnih publikacija i politika prema opravdanim i kvalitetnim zahtjevima koji dolaze s terena. Zekat se uvijek mora posmatrati kao ibadet, kao vjerska obaveza, a Islamska zajednica se nudi kao najbolje organiziran sistem i kako je to utemeljeno u praksi Muhammeda, a.s., koja kroz institucionaliziran način pristupa organiziranom prikupljanju i distribuciji zekata.  Islamska zajednica već 52 godine organizirano prikuplja zekat i distribuira ga u skladu sa propisima i potrebama. Ona je pokazala najviši nivo odgovornosti u funkcionisanju ovog ibadeta i potvrdila da su najugroženije kategorije uvijek u bejtu-l-malu imale primat od formiranja ovog fonda, danas, ali i u budućnosti.“ – istakao je rukovodilac Ureda za zekat.

Rukovodilac Službe za vjerske poslove i obrazovanje Muftijstva bihaćkog mr. Haris-ef. Veladžić je govorio o važnosti osvještavanja značaja zekata za samog davaoca i da izdvajanje zekata nije bacanje imetka ili njegovo rasipanje, već korist i bereket za cijelu zajednicu.

„Pored samog čina ukupljanja zekatskih sredstva imami su ti koji kroz vazove, hutbe, mekteb, educiraju i razvijaju svijest naših džematlija o zekatu. U ovom segmentu, u edukaciji naših džematlija o zekatu, posebno treba naglašavati da zekat nije obično trošenje imetka, da to nije puko finansiranje određenih stvari, već je zekat prije svega čin ibadeta, farz, jedan od stubova islama, nešto od čega na kraju krajeva veću korist imaju oni koji zekat daju nego oni koji ga koristi.“ – rekao je mr. Veladžić.

Nakon obrćanja i prezentacija na svim seminarima su imami uzeli aktivno učešće, iznosili svoje nedoumice, kako sa teološkog tako i sa praktičnog aspekta, te su diskusije, prema riječima organizatora, bile izuzetno kvalitetne.

„Ovo je jedan izuzetno kvalitetan seminar, gdje su izložene brojne informacije, kako kroz ovaj teološki dio, tako i kroz brojke i informacije koje su podastrijete iz prve ruke. Vrlo temeljite i kvalitetne su bile diskusije imama nakon izlaganja, što ovaj seminar čini posebno važnim i daje mu najviše ocjene, kako u organizaciji tako i kroz učinak koji je postigao.“ – istakao je Mirzet-ef. Spahić, glavni imam Medžlisa IZ Bosanski Petrovac i moderatora seminara za imame medžlisa Bihać i Bosanski Petrovac, koji je održan u Sali Muftijstva bihaćkog u Bihaću.

Seminar u Cazinu je održan u džamiji na Gnjilavcu, u Velikoj Kladuši u Gradskoj džamiji, u Bužimu u Sali Islamskog kulturnog centra, u Sanskom Mostu u Hamzi-begovoj džamiji, u Bosanskoj Krupi u džamiji džemata Krupa II, a za medžlise Bosanski Novi, Bosanska Kostajnica, Prijedor i Kozarac seminar je održan u kino Sali „Kozara“ u Prijedoru. Razlog ovih odvojenih seminara je svakako nemogućnost njihove organizacije zajedno zbog poštivanja epidemioloških mjera zbog pandemije koronavirusa.

Rukovodilac Ureda za zekat Vehid-ef. Arnaut je također održao hutbu i predvodio džuma-namaz u Čaršijskoj džamiji u Prijedoru, te nakon džume u pratnji glavnog imama Husein-ef. Velića obišao nekoliko štandova na kojima naše džematlije prodaju domaće proizvode, te se interesovao o njihovom poslovanju i potrebama koje imaju kako bi unaprijedili svoje poslovanje.

{gallery}Muftijstvo/Seminari/Seminar-o-zekatu10-2020{/gallery}