Pitanje:

Trudna sam četiri mjeseca, da li trebam dati sadekatul-fitr za nerođenu bebu?

Odgovor:

Sadekatul-fitr je vadžib (vjerska obaveza bliska farzu) svakom muslimanu (i muslimanki) koji posjeduje vrijednost nisaba preko osnovnih životnih potreba. Osoba je dužna dati sadekatul-fitr za sebe i one koje izdržava, uključujući i maloljetno dijete. Nije obaveza dati sadekatu-fitr za nerođeno dijete, ali ako se da, sevap je. (V. Multekal-ebhur, str. 279-280)  „Allah doista neće dopustiti da propadne nagrada onome koji je dobra djela činio.“. (El-Kehf, 30)