Pitanje:

Daje li se zekat na trgovačku robu koja nema prodaju i više godina stoji na zalihi?

Odgovor:

Da, i na tu robu se daje zekjat.  Ako joj je cijena opala, obračunat će po cijeni za koju se može prodati. Ako vlasnik nema keša kojim bi izvršio obavezu zekjata na trgovačku robu, može to učiniti  u naturalnom obliku, tj. u dotičnoj robi, mada je bolje učiniti to u protuvrijednosti.