Pitanje:

Ko je dužan uplatiti zekat na trgovačku robu privatnog preduzeća i da li se može uplatiti preko žiro računa preduzeća i da li može u mjesečnim ratama ili odjednom?

Odgovor:

Na trgovačku robu privatnog preduzeća zekjat je dužan dati vlasnik robe. Može se uplatiti preko žiro računa, ali ne na rate, budući da bi se u tom slučaju određeno vrijeme raspolagalo (do pune isplate) sredstvima zekjata, a to je raspolaganje tuđim hakkom, bez obzira ko je zaradio novac. Naravno, Allah zna svačiju situaciju, pa i poteškoće u poslovanju i nikoga ne opterećuje iznad njegovih mogućnosti.