Pitanje:

Zanima nas jesmo li dužni dati zekat na novac koji prelazi vrijednost nisaba iako nemamo vlastitu kuću jer se taj novac koji se posjeduje štedi za kupovinu stana?

Odgovor:

Da li ušteđevina koja ispunjava uvjet nisaba, a štedi se radi kupovine stana, kuće i sl. osnovnih potrebština, podliježe obavezi zekata ili ne, sporno je pitanje u fikhu. Većinsko je mišljenje kod uleme da ta ušteđevina, posebno ako se čuva više godina, podliježe obavezi zekata zato što se novac tretira po sebi potencijalno rastućom imovinom, što je jedan od uvjeta zekata. Ta imovina ispunjava opće uvjete zekata; nema dokaza o njenom izuzimanju od ove obaveze. Manji broj uleme smatra da je ta imovina obuhvaćena osnovnom potrebom (stan, kuća) te je oslobođena obaveze zekata. Zekat je obavezan na imovinu koja preostaje nakon podmirenja osnovnih životnih potreba vlasnika. Većinsko mišljenje ima prednost, a i princip predostrožnosti je na njegovoj strani.