Projekat pod nazivom  „Pomoć starijim i iznemoglim osobama-kućna njega“ čiji je moto  „Smilujmo im se kao što su se oni nama smilovali“, pokrenut od strane Rijasetovog Ureda za društvenu brigu krajem 2019. godine u saradnji sa muftijstvima i medžlisima nastavlja se i tokom 2022. godine.

Naime, realizacija navedenog projekta u periodu od 2019.- 2021.godine odvijala se na području četiri muftijstva/medžlisa: Sarajevskog, Zeničkog, Tuzlanskog i Mostarskog, a početkom 2022. godine proširena je i na muftijstvima/medžlisima Travničkom i Bihaćkom.

Projektom su obuhvaćene starije i iznemogle osobe sa umanjenim sposobnostima za kretanje, zatim starije i iznemogle osobe o kojima nema ko da brine i bolesne osobe koje žive same.

Za provedbu projekta na području šest muftijstava/medžlisa zaduženi su timovi imenovani od strane muftijstva odnosno medžlisa, koji izvršavaju projektne zadatke podnoseći izvještaj Rijasetovom Uredu za društvenu brigu o samoj realizaciji na terenu.

Tokom dvogodišnje realizacije projekta Ured je organizirao šest radno-konsultativnih sastanaka, upriličio posjete muftijstvima i tom prilikom prezentirao projekat te obavio niz neformalnih konsultacija sa saradnicima na projektu.

U periodu 2019.-2021. godine obavljeno je 4045 posjeta korisnicima projekta čija su vrata otvorili naši vrijedni imami, mualime, aktivisti mreže mladih, koordinatori i koordinatorice Odjela za brak i porodicu i volonteri IZ-e.

Posebna pažnja i najveći broj posjeta obavljan je tokom ramazana i u jeku pandemije, gdje su naši aktivisti korisnicima dostavljali iftare na kućna vrata i bili dostupni 24h za svaki vid pomoći.

Na osnovu dostavljenih izvještaja kao i pozitivnih reakcija korisnika, Ured je dobio saglasnost Rijaseta za nastavkom realizacije projekta  i u 2022. godini, koji će se provoditi na ukupno šest muftijstava/medžlisa. 

Budući da je u 2022. godini projekat proširen i obuhvata još dva muftijstva – travničko i bihaćko, predstavnici Ureda za društvenu brigu su, u saradnji s Upravom za vjerske poslove, odnosno s Odjelom za brak i porodicu iz te uprave, održali sastanak u muftijstvima i projekat prezentirali članovima tima.

Na kraju, Rijasetov Ured za društvenu brigu zahvaljuje svim donatorima koji su podržali i podržavaju realizaciju ovog projekta, saradnicima na projektu – muftijstvima i medžlisima, kao i aktivistima na terenu, koji su vrijedno radili i rade da korisnicima projekta barem donekle ublaže probleme i teškoće s kojima se susreću.