Pitanje:

Pišem vam iz Makedonije i imam pitanje u vezi zekata. Ja imam firmu u Švicarskoj i u njoj sam prijavljen kao radnik i primam plaću kao ostali radnici. Po švicarskom zakonu ja na godišnjem nivou treba da platim porez i to činim. Želim Vas pitati da li sam dužan da izdvajam zekat od profita ili ovaj porez može zamijeniti zekat, jer porez regularno plaćam?

Odgovor:

Regularno izvršavanje obaveze poreza ne poništava obavezu izdvajanja zekata. Bilo kakav porez ne može biti zamjena za zekat. Zekat je propisan tekstom Kur'ana, ima svoja pravila i propise kako u vezi obligatnosti tako i u vezi korisnika, dok je porez utvrđen zakonom, ljudskom voljom, i ima svoje korisnike utvrđene zakonom. Zekat je vjerska, a porez zakonska (društveno-pravna) obaveza. Prema tome ukoliko posjedujete ušteđevinu koja ispunjava uvjete obaveznosti, dužni ste izdvojiti zekat.

Najvažniji uvjeti obaveznosti izdvajanja zekata (od ušteđevine u novcu i sličnoj imovini) jesu:

  1. da je ušteđevina dostigla nivo nisaba,
  2. da je imovina u visini nisaba u posjedu vlasnika godinu dana (računa se hidžretska godina).