Pod pokroviteljstvom Mešihata islamske zajednice u Srbiji, Medžlis islamske zajednice Prjepolje u saradnji sa Uredom za zekat i Uredom za društvenu brigu Rijaseta islamske zajednice u Bosni i Hercegovini objavljuje

 POZIV

Za učešće na Međunarodnoj konferenciji na temu

„Uloga zekata u prevenciji siromaštva i smanjenju socijalne distance među muslimanima“

Medžlis islamske zajednice Prijepolje pod pokroviteljstvom Mešihata islamske zajednice u Srbiji organizuje međunarodnu konferenciju na temu „Uloga zekata u prevenciji siromaštva i smanjenju socijalne distance među muslimanima“ a koja ima za cilj da na jednom mjestu okupi istraživače kojima je naznačena tema u fokusu istraživanja, službenike i predstavnike odjela zaduženih za prikupljanje i distribuciju zekata a u cilju predstvaljanja  rezultata i iskustva kada je u pitanju uloga zekata u prevencij siromaštva kao i rezultate distribucije zekata prema socijalno ranjivim kategorijama.

Polazeći od činjenice da su kategorije korisnika zekata definisane, namjera nam je da ovom prilikom pozovemo i pružimo priliku istraživačima i odgovornim institucijama da na jednom mjestu predstave svoja zapažanja i iskustva kao i dosadašnje rezultate na polju  prikupljanja i distribucije  zekata.

U svijetu ima jako puno primjera dobre prakse distribucije zekata prema socijalno ranjivim kategorijama, neki od tih primjera su primjenjivi kod nas, međutim, načini prevenecije siromaštva su mnogobrojni a ovo je prilika da se predstave neki od modela koji se direktno mogu osloniti na distribuciju zekata.

Potencijalni učesnici-izlagači kojima je ova tema u opusu svog djelovanja i istraživanja svoje predloge i referate trebaju uz kratku biografiju  poslati do 30. decembra 2023. godine na e-mail: [email protected]

Odabrani referati i izlagači će svoje radove i istraživanja predstaviti na konferenciji koja će se održati 17. januara 2024. godine u Prijepolju, a konačni rad dužni su dostaviti do 20. marta 2024. godine. Svi radovi će biti objavljeni u Zborniku radova sa konferencije.