U okviru redovnog seminara imama Medžlisa Islamske zajednice Sarajevo, danas je kao uvodničar bio rukovodilac Ureda za zekat Vehid-ef. Arnaut. Tema njegovog izlaganja je bila „Kako prezentirati Fond Bejtul-mal“.

Medžlis Sarajevo je u proteklim godinama bilježio stalni porast u prihodima prema Bejtul-malu, što govori o predanom i kvalitetnom radu imama i aktivista na terenu , ali i rukovodstva Medžlisa predvođenog glavnim imamom dr. Abdulgafar-ef. Velićem i predsjednikom Jusufom Zahiragićem.

Kroz vjerskoprosvjetni fond Medžlisa se realiziraju mnoge aktivnosti koje su prije svega usmjerene na edukativne programe i humanitarni rad, a čemu je osnovni izvor prihod iz Bejtul-mala. Vehid ef. je istakao važnost pojačanog informiranja vjernika o načinu raspodjele sredstava iz Bejtul-mala, kao i nekoliko prijedloga o načinu komuniciranja sa potencijalnim davaocima zekata.