Kontaktirajte Ured za zekat: +387 33 533 000 Aktuelni iznos nisaba je 8.630,00 KM - 4.430,00 € - 5.380,00 $
"One koji vjeruju i čine dobra djela i molitvu obavljaju i zekat daju čeka nagrada kod Gospodara njihova..."
(El-Bekare 277)

Raspodjela sredstava iz Bejtu-l-mala

Pitanje:

Da li je fond Bejtul-mal jedino ispravno odredište za zekat u Bosni i Hercegovini, ili se zekat nakon pravilnog obračuna može dati i osobama za koje se smatra da ga zaslužuju? Molim Allaha, dž.š., da vas nagradi za ispravan odgovor. Amin.

Odgovor:

Da, to je jedino ispravno odredište, jer je u skladu sa kur'anskom odredbom: “Uzmi iz njihovih imetaka zekjat…” (Et-Tevba, 103.) i Poslanikovim sunnetom. Muaz b. Džebel je naredio stanovnicima Jemena: “Donesite vaš zekjat i u vidu ogrtača i odijela!” Da nije obavezno dati zekjat u Bejtul-mal, ne bi im ovaj ashab to naredio, već bi im rekao da ga mogu i sami podijeliti u navedenom obliku. U Poslanikovo, a.s., i vrijeme hulefa-i rašidina zekjat se davao isključivo u Bejtul-mal odakle je distribuiran korisnicima prema procjeni prioriteta od strane islamske vlasti. Ebu Bekr, r.a., je čak zaprijetio poduzimanjem vojnih mjera protiv plemena koja su odbila davati zekjat u Bejtul-mal. Da to nije obaveza ne bi izrekao takvu prijetnju. Prikupljanje i distribuciju zekjata organizira legalna i legitimna islamska vlast. Ako to islamska vlast ne učini, obavezu zekjata izvršit će obaveznici individualno prema vlastitoj procjeni. Općepoznato je da je naša islamska vlast organizirala prikupljanje i distribuciju zekjata i pozvala vjernike da se odazovu i uključe u ovu akciju. Opći interes je iznad pojedinačnih interesa. To je jedno od načela šerijatskog prava.

Podijeli putem:

Prijavi se iliNapravi novi račun