Pitanje:

Molim Vas da nam pojasnite osnovnu razliku između zekjata i sadekatu-l-fitra?

Odgovor:

Postoji više razlika između dvije spomenute ustanove. Spomenućemo one najbitnije.

  1. Zekjat se veže za imovinu, a sadekatu-l-fitra za osobe,
  2. Uvjet obligatnosti zekjata jeste posjedovanje nisaba dok to nije slučaj kod sadekatu-l-fitra,
  3. Zekjat se daje tokom cijele godine, po navršenoj zekjatskoj godini, dok se sadekatu-l-fitr da je samo tokom ramazana, odnosno prije ramazanskog bajram namaza,
  4. Visina zekjata je određena procentualno, tj. 2,5 % od težine ili vrijednosti ako se radi o novcu, zlatu, srebru, trgovačkoj robi i sl., te 10% odnosno 5% od poljoprivrednih proizvoda ovisno o tome da li se navodnjavaju prirodno ili vještački, dok zekjat na stoku ima svoj specifičan način obračuna. S druge strane, visina sadekatu-l-fitra ne određuje se procentualno, već paušalno, tako da ove godine iznosi, prema odluci Rijaseta IZ, a na osnovu procjene jednodnevne ishrane, 5 KM, 10 KM i 15 KM, u Bosni i Hercegovini, ovisno o imovinskom stanju obaveznika.