Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini u saradnji sa Bosna Bank International (BBI) i partnerima – kompanijama Klas d.d. Sarajevo, BBI Real Estate d.o.o. Sarajevo,  nastavili su i ove godine tradicionalnu humanitarnu akciju podjele pehrambeno-higijenskih paketa za hiljadu povratničkih porodica širom Bosne i Hercegovine.

[foogallery id=”2233”]

„Već petu godinu realizujemo ovu humanitarnu akciju i reakcije povratnika su pozitivne. Ne samo da se raduju pomoći, već su sretni i zbog osjećaja da nisu ostavljeni i zaboravljeni u povratničkim mjestima. Nažalost, situacija u mjestima gdje žive povratnici je alarmantna. Većina ljudi  je bez posla  što je i jedan od uslova održivog povratka. Takođe, među povratničkom populacijom većina su stari i iznemogli bez novčanih primanja. Zato je obaveza prije svega države, cjelokupnog društva i Islamske zajednice da im pomogne, da vodi brigu o njima, da ih posjećuje i da  svakodnevno kontaktira s njima“ , izjavio je Ibrahim ef. Malanović rukovodilac Ureda za društvenu brigu Rijaseta Islamske Zajednice u Bosni i Hercegovini koji je iskoristio priliku da se zahvali donatorima i partnerima projekta: BBI Banci, Klasu, BBI Real Estate-u.

Ukupna vrijednost donacije je 90.000 KM, a riječ je o paketima koji, između ostalog, sadrže prehrambene artikle poput brašna, ulja, šećera, tjestenine, kao i ostalih životnih namirnica, te higijenskih sredstava.

Ove godine paketi su u tri različita konvoja podijeljeni povratnicima u Kupresu, Livnu, Duvnu, Glamoču, Prnjavoru, Bosanskoj Gradišci, Banjaluci, Kotor Varoši, Rogatici, Žepi, Višegradu i Rudom.

 U pratnji konvoja prema Bosanskoj Krajini i podjeli paketa u gradovima: Prnjavor, Bosanska Gradiška, Banja Luka i Kotor Varoš, ispred Rijaseta Islamske zajednice u BiH, propratili su: Zejnil Rebihić, direktor Uprave za ekonomske i finansijske poslove i  Ibrahim Malanović, rukovodilac Ureda za društvenu brigu.

Druga dva konvoja koji su se kretali prema Istočnoj Bosni i dijelu Hercegovine, kao i podjelu paketa na tom području, ispred Rijaseta Islamske zajednice propratili su: Hamed Efendić, mr. Emina Bešlija i Amela Brdar.

(www.islamskazajednica.ba)