Pitanje:

Da li je sadekatul fitr obavezno davati za malodobnu djecu?

Odgovor:

Da, sadekatul-fitr se daje i za malodobnu djecu.