Iz fonda Bejtu-l-mal između ostalog finansira se i organizacija vjerskog života te se vodi briga o povratničkim džematima. Stoga Ured za zekat u saradnji sa Muftijstvom sarajevskim organizira dolazak imama iz povratničkih džemata koji će 11. marta kazivati hutbu u džamijama na području Muftiluka sarajevskog….