Ured za društvenu brigu Rijaseta islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, a prema programu socijalne zaštite, obezbijedio je prehrambene pakete udruženju za pomoć bolesnim „Život“.

Akcija dodjele prehrambenih paketa obavljena je u petak, 20.11.2020.godine, u prostorijama Istiklal džamije na Otoci, uz poštivanje svih mjera zaštite od COVID 19.

Ured za društvenu brigu, kroz različite vidove pomoći: novčana pomoć, prehrambeno-higijenski paketi, prerađevine od kurbanskog mesa, tokom godine pomogne rad preko 100 različitih Udruženja.

Udruženje za pomoć bolesnim „Život“ osnovano je 2019. godine sa ciljem unaprjeđenja uslova i kvalitete liječenja svih bolesnih pacijenata, a posebno bubrežnih bolesnika.

Pakete su za 35 korisnika pomoći, članovima Udruženja koji su 100% invalidne osobe, uz prisustvo Smaila Kurtovića, predsjednika Udruženja, uručile mr. Emina Bešlija i Amela Brdar, stručne saradnice Ureda.

„U ovim teškim vremenima svaka vrsta pomoći je dobrodošla. Kao predsjednik udruženja „Život“ zahvaljujem se Uredu za društvenu brigu i Islamskoj zajednici na razumijevanju i pomoći bolesnim i invalidnim osobama“, izjavio je Kurtović.