ISLAMSKA ZAJEDNICA U BOSNI I HERCEGOVINI

VIJEĆE MUFTIJA

Broj: 03-2-05/20

Datum: 18. džumade-l-uhra 1441. h.g.

12. februar 2020. godine

Na osnovu članova 10., 28. i 33. Poslovnika o radu Vijeća muftija, članovi Vijeća su na šestoj telefonskoj sjednici, održanoj 18. džumade-l-uhra 1441. h.g., odnosno 12. februar 2020. godine, razmatrajući prijedlog Ureda za zekat za određivanje sadekatu-l-fitra za ramazan 1441./2020. godine, donijeli sljedeću:

ODLUKU

o utvrđivanju visine sadekatu-I-fitra za ramazan 1441./2020.g.

Član 1.

Vijeće muftija utvrđuje visinu sadekatu-l-fitra za ramazan 1441. h.g., odnosno 2020. godine, kako slijedi:

  Kategorija Iznos
Bosna i I 20.00 KM
Hercegovina II 10.00 KM
  III 7.00 KM
  Kategorija Iznos
  I 1.200 RSD
Sandžak II 800 RSD
Srbija III 500 RSD
  ili u protuvrijednosti u drugoj valuti
  Kategorija Iznos
  I 100 HRK
Hrvatska II 60 HRK
  III 40 HRK
  ili u protuvrijednosti u drugoj valuti
Slovenija, Kategorija Iznos
Njemačka, I 20 €
Austrija, II 15 €
Belgija, III 10 €
Holandija,    
Finska, Luksemburg, ili u protuvrijednosti u drugoj valuti
Francuska, Finska i druge zemlje EU    
  Kategorija Iznos
  I 20 CHF
Švicarska II 15 CHF
  III 10 CHF
  Kategorija Iznos
  I 20 uss
Sjeverna II 15 US$
Amerika III 10USS
  ili u protuvrijednosti u drugoj valuti
  Kategorija Iznos
  I 20 AUD
Australija II 15 AUD
  III 10 AUD
  Kategorija Iznos
  I 200 SEK
Švedska II 100 SEK
  ili u protuvrijednosti u drugoj valuti  
  Kategorija Iznos
  I 100 DKK
Danska II 70 DKK
  ili u protuvrijednosti u drugoj valuti
  Kategorija Iznos
  I 200 NOK
Norveška II 100 NOK
  ili u protuvrijednosti u drugoj valuti
  Kategorija Iznos
  Velika I 10 £
Britanija II 8 £
ili u protuvrijednosti u drugoj valuti

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

  1. Polazna osnova za određivanja visine sadekatu-l-fitra za ramazan 1441./2020. godine su vrijednosti utvrđene u prethodnoj godini i aktuelne cijene prehrambenih proizvoda.
  2. Prema podacima Agencije za statistiku BiH, zabilježen je blagi rast bruto domaćeg proizvoda (BDP-a) od 3,2 %, u toku 2019. godine, što je trend koji je u našoj zemlji već nekoliko prošlih godina (od 2014 -2019). U periodu novembar 2018.-novembar 2019. godine, u Bosni i Hercegovini je zabilježena inflacija u iznosu od 1,5%. U istom periodu došlo je do povećanja cijena hrane i bezalkoholnih pića od 1,3%. Prosječna neto plaća u BiH, u decembru 2019. iznosila je 928,00 KM i veća je za 5% u odnosu na isti period prethodne godine. U periodu 2015.-2019. godine zabilježen je rast prosječne plate u Bosni i Hercegovini od 11%. Iz navedenih podataka se može zaključiti da nije došlo do značajnijih promjena ekonomskog stanja u BiH, što bi rezultiralo značajnijim rastom ekonomije, BDP-a i životnog standarda građana. Iako je zabilježen neznatan rast prosječnih plata, ali i neznatnog povećanja cijena hrane, ipak nije došlo do promjena koje bi mogle uticati na visinu sadekatu-l-fitra.
  3. U zemljama u kojima živi Bošnjačka dijaspora, Hrvatskoj, Sloveniji i Srbiji-Sandžaku, također nije došlo do značajnijih promjena kada je u pitanju životni standard i cijene hrane. U većini zemalja regije, Europske Unije i Sjedinjenim Američkim Državama dolazi do blagog rasta BDP-a i ne bilježi se značajna stopa inflacije niti povećanja cijena hrane koje bi mogle biti osnova za povećanje vrijednosti sadekatu-l-fitra, tako da vrijednosti ostaju istovjetne prošlogodišnjim.
  4. Premda ima prijedloga da se poveća najniži iznos sadekatu-l-fitra, treba imati u vidu da blago povećanje plaća u Bosni i Hercegovini odražava procenat ukupnih plaća. Primijetno je i sve veće raslojavanje kategorija stanovništva, a povećanje iznosa sadekatu-l-fitra bi značajnije obuhvatilo vjernike slabijeg imovinskog stanja.

Što se pak tiče zemalja EU, Amerike i Australije, nakon sagledavanja promjena u životnom standardu kao i visine sadekatu-l-fitra drugih zajednica muslimana na tim područjima, predloženi iznosi su opravdani i nema ih potrebe mijenjati, posebno što se daje mogućnost i većih uplata kroz apoene sa većim iznosom.

Naglašavamo da se sadekatu-l-fitr daje u vrijednosti jednodnevne hrane obaveznika sadekatu-l-fitra i da sadekatu-l-fitr može biti i veći od gore navedenih iznosa.