Koliko se izdvaja zekata na poljoprivredne proizvode?

Odgovor:

Jedinstveno je mišljenje islamskih pravnika, na osnovu hadisa Božijeg Poslanika a.s., da se na proizvode koji se navodnjavaju prirodnim putem daje 10%, a na proizvode koji se navodnjavaju vještačkim putem 5%. Ukoliko se  vrši navodnjavanje i na jedan i na drugi način, uzima se stav da se izdvaja 7,5%. od ukupnog iznosa proizvoda.