Pitanje:

Da li sam dužan dati zekjat na stan koji je pod kirijom, ako jesam, onda na koji način?

Odgovor:

Zekjat se ne daje na stan, bio pod kirijom ili ne, nego na ostvareni prihod od kirije, koji se pridodaje ostaloj imovini (novcu, zlatu i srebru), pa ako ispunjava uvjet nisaba, dužni ste dati 2,5% od ukupne sume koju posjedujete.