Pitanje:

Da li zekat obračunavamo i na novac koji trenutno nije kod nas, jer smo ga posudili rodbini i prijateljima?

Odgovor:

Da, i taj novac podliježe obračunu zekata, ako te osobe ne poriču dug i namjeravaju ga vratiti, poput novca na štednji. Taj novac je u Vašem vlasništvu, dug je nesporan i tretira se jakim dugom koji podliježe obračunu zekata. A Allah najbolje zna.