Pitanje:

Prije pet godina dao sam na zajam 95.000 $. Dužnik nije bio u stanju da ih vrati. Ove godine dobio sam novac od njega ali u međuvremenu ja sam se zadužio 35.000 $. Kada sam dobio novac od dužnika ja sam vratio svoj dug i sada nemam duga. Zamolio bih vas da mi objasnite da li sam bio dužan dati zekat na taj novac u prethodnim godinama? Napominjem da prvu i drugu godinu nisam imao dug, jer sam se zadužio prije tri godine.

Odgovor:

Vlasnik pozajmljenog novca (zajmodavac) je obavezan davati zekat na taj novac zato što je to njegov novac, pod uvjetom da ispunjava uobičajene uvjete obaveznosti zekata. Da bi bio dužan dati zekat na posuđeni novac dodatni uvjet jeste da je vraćanje duga izvjesno, odnosno neupitno.

S obzirom na to da se ovdje ne radi o slabom dugu, jer dužnik nije poricao dug i Vi ste uspjeli naplatiti vlastita sredstva, spomenuta sredstva podliježu obavezi zekata. Prema propisu u našem mezhebu, nakon naplate duga, izdvojit ćete zekat za sve prethodne godine, uz napomenu da za zadnje tri godine, kada ste i Vi pozajmili spomenuti iznos, zekatska osnovica će biti umanjena za iznos koji ste pozajmili. (V. Ez-Zuhajli, El-Fikh el-islami ve edilletuh, 2/768.)