Pitanje:

Povodom obračunavanja zekata na trgovačku robu zanima me da li se plaća zekat na robu koja je već prodata ili na robu u skladištu za koju ne znamo da li će se i kada prodati, jer neka roba stoji na lageru i po nekoliko godina i predstavlja opterećenje za trgovinu tzv. zamrznuta sredstva. Znamo da je veoma teško pretvoriti robu u operativna sredstva sa kojima možemo raspolagati. Novac koji se već posjeduje potrebno je investirati u novu robu, tako da bi njegovo davanje na ime robe ugrozilo poslovanje. Stoga me zanima vaše mišljenje na davanje zekata na robu u skladištu jer ona iako je vlasništvo predstavlja opterećenje za poslovanje jer svi znamo da je cilj trgovine na posljetku doći novca sa kojim možemo slobodno raspolagati i sa kojim možemo platiti zekat.

Odgovor:

Esselamu alejkum,

Ukoliko roba ima tržišnu vrijednost i može se realno prodati ona podliježe obavezi obračunavanja i davanja zekata na nju. Na robu koja predstavlja opterećenje za poslovanje, samo u slučaju kada je ugroženo poslovanje firme, vlasnik može odgoditi plaćanje zekata, ali ga je dužan dati čim roba bude prodata ili se steknu uslovi za bolje poslovanje firme. U svakom slučaju trgovačka roba sve dok ima određenu tržišnu vrijednost, a prelazi visinu nisaba, postoji obaveza obračunavanja zekata na nju. Sto se tice robe koja se već prodala na nju se ne obračunava zekat, ali naravno novac od prodaje ulazi u obračun za zekat, nakon izmirenja obaveza i troškova.

Esselamu alejkum,
Ured za zekat