Da li se izdvaja zekat na proizvode od voća i povrća?

Odgovor:

Zekat se ne daje na sekundarne poljoprivredne proizvode npr. džemovi, sokovi, ajvar, ukiseljeno povrće, pasterizovano voće, brašna, čajevi, ulja, masti, budući da je na njih već dat zekat kroz zekat na primarne poljoprivredne proizvode.

Ukoliko sekundarni poljoprivredni proizvodi predstavljaju trgovačku robu, onda se na njih daje zekat na trgovačku robu, po propisima koji važe za zekan na trgovačku robu.