Pitanje:

Moja supruga i ja smo u posjedu novca koji je viši od iznosa nisaba (dio novca smo zaradili, a dio novca dobili na poklon), pored navedenog novca imamo dug po kreditu koji je viši od navedenog iznosa, a novcem koji imamo u posjedu, kada dostignemo dug po ukupnom kreditu, u potpunosti bismo zatvorili kredit. Da li na spomenuti iznos koji imamo u posjedu trebamo izdvojiti zekat, s obzirom da je namijenjen za zatvaranje duga po kreditu?

Odgovor:

Iznos duga izdvaja se iz zekatske imovine dužnika, jer je namijenjen za vraćanje duga. Budući da se u ovom slučaju radi o jakom dugu, obaveza zekata na taj iznos imovine pada na zajmodavca, zato što se to ubraja u njegova potraživanja, koja su potvrđena i nesporna.