Pitanje:

Esselamu alejkum!

Ukoliko osoba posjeduje stan u kojem ne stanuje, zbog daljine od posla npr., nego ga izdaje, a za dobiveni novac (mjesečnu stanarinu) unajmljuje drugi stan na lokaciji bliže poslu, a dobivenom “stanarinom” od svog stana plaća kiriju za unajmljeni stan, mora li za stan u ličnom vlasništvu platiti zekat i da li samo posjedovanje tog stana u kojem trenutno ne stanuje, podrazumjeva ispunjen uvjet nisaba? 

Odgovor:

Esselamu alejkum!

Na stan se ne izdvaja zekjat osim ako vlasnik namjerava trgovati njime, jer se tada tretira kao trgovačka roba. U spomenutom slučaju nema obaveze zekjata na stan koji se iznajmljuje, ali ako vlasnik ima druge imovine (novac, zlato, trgovačka roba) čija vrijednost dostiže iznos nisaba, obavezan je od te imovine izdvojiti zekjat ako se ispune opći uvjeti obaveznosti zekjata.