Riječ zekat u arapskom jeziku znači čistoča, rast, bereket i pohvala. U šerijatskopravnoj terminologiji zekat označava tačno preciziran iznos imovine koji, prema Allahovoj, dž.š., odredbi, imućni muslimani i muslimanke moraju izdvojiti iz određene svoje imovine u korist određenih kategorija lica u određenom vremenskom periodu. Zekat spada u najvišu kategoriju islamskih obaveza, a propisan je druge godine poslije Hidžre u Medini, prije nego što je naređen post ramazana. Uzvišeni Allah, dž.š., je u Kur`anu precizno pozvao muslimane i muslimanke da izdvajaju zekat iz svoje imovine: „I dajite zekat.”

U hadisu u kojem se definiraju temeljne islamske obaveze, Muhammed, a.s., je spomenuo i zekat: „Islam je izgrađen na pet temelja: svjedočenju da nema drugog istinskog boga osim Allaha, i da je Muhammed Njegov rob i poslanik, obavljanju namaza, davanju zekata, obavljanju hadždža i postu ramazana.” Ovim hadisom se svakako želi naglasiti i vitalna važnost institucije zekata u organiziranju i rješavanju socijalnog stanja i uređenja socijalne zaštite određenih kategorija i slojeva društva, osiguravajući im time osnovne potrebe za dostojanstven život i rad, kako bi vremenom i sami dali doprinos u razvoju i izgradnji društva.

Međutim, zekat u osnovi ne znači samo materijalno izdvajanje i čiščenje, nego i duhovno (mentalno) pročišćenje vjernika, što će posvjedočiti riječi Svevišnjeg Allaha, dž.š.: „Uzmi od dobara njihovih zekat da ih njime očistiš i blagoslovljenim učiniš, i pomoli se za njih, molitva tvoja će ih, sigurno, smiriti. A Allah sve čuje i sve zna.“

Zekat nije sadaka

Treba napomenuti da zekat i sadaka nisu jedno te isto, već postoje stanovite razlike među njima. Spomenut ćemo neke od njih:

– Zekat u islamu nije dobrovoljno davanje prepušteno volji pojedinca;

– Zekat je pravo u imovini imućnih muslimana koje pripada onim kategorijama ljudi koje je Kur`an imenovao kao korisnike zekata u 60. ajetu su Et-Tevba;

-Za ubiranje zekata i njegovu distribuciju u BiH i dijaspori isključivo je odgovorna Islamska zajednica, tj. njeni službenici čija je zadaća prikupljanje istog u Bejtu-l-Mal, i dalja raspodjela na kategorije prema prioritetima koje utvrde nadležni organi IZ.

Međutim, sadaka, koja je propisana prije Hidžre u Mekki, je svaki oblik dobrovoljnog dobročinstva koje se u ime Allaha, dž.š., čini drugoj osobi. Sadaka može biti u obliku novčane pomoći, davanja hrane, osiguranju odjeće, obuće i svega drugog što je čovjeku neophodno za život. Sadaka može biti javna i tajna, a njom treba, prije svega, pomoći svoje najbliže kojima je potrebna pomoć, zatim siromahe i nevoljnike.

Bitno je zapamtiti da izdvajanje sadake ne može nadomjestiti obavezu izdvajanja zekata!

Značaj zekata u islamu

O vrijednosti izdvajanja zekata u Kur`anu, Allah, dž.š., je rekao: ,,A za zekat koji izdvojite da biste Allahovo zadovoljstvo stekli – takvi će dobra djela Svoja umnogostručiti.” Poslanik, Muhammed, a.s., je o vrijednosti izdvajanja zekata kazao: “Davanje zekata neće nikada umanjiti imetak.” Uz to, govoreći o koristima izdvajanja zekata za vjernike, Muhammed, a.s. je naglasio: ,,Kada izdvojiš zekat iz svog imetka, štitiš ga i odstranjuješ iz njega ono što je, po tebe, zlo u njemu.“

S druge strane, u Kur’anu i sunnetu navodi se žestoko upozorenje onima koji ne izvršavaju ovu obavezu. Uzvišeni Allah, dž.š., je upozorio: Onima koji zlato i srebro gomilaju i ne troše ga na Allahovu putu – navijesti bolnu patnju. Na Dan kad se ono bude u vatri džehennemskoj usijalo, pa se njime čela njihova i slabine njihove i leđa njihova budu žigosala. Ovo je ono što ste za sebe zgrtali; iskusite zato kaznu za ono što ste gomilali!” 

Govoreći o posljedicama za neizdvajanje zekata, Muhammed, a.s., je upozorio vjernike: „Kome Allah dž.š. da imetak, pa ne daje zekat iz tog imetka, on će mu doći na Sudnjem danu u liku zmije otrovnice sa dvije crne tačke iznad očiju, koja će se omotati oko njega, stežući ga, a zatim će ga ščepati za vilice, govoreći mu: “Ja sam tvoj imetak, ja sam tvoje blago!“ Neizvršavanje obaveze davanja zekata, osim ahiretske, povlači sa sobom i dunjalučku kaznu, što svjedoči sljedeće upozorenje Muhammeda, a.s.: „Narod koji izbjegava davanje zekata biva iskušan nedaćama (glad i suša).“

Zapamtimo da je zekat jedinstvena prilika da očistimo i unaprijedimo naš imetak, da pomažemo drugima i da se približimo Allahovoj milosti i nagradi!